Spring naar content

Milieu, Arbo, Veiligheid & Brzo

Nederland staat bekend om zijn strenge milieuwetgeving en -regels. Daarbij gaat het onder meer over vergunningen en bestemmingsplannen, over aansprakelijkheid voor bodem-, lucht- of waterverontreiniging en over de bescherming van mens, natuur en landschap. Een groot deel van deze wetgeving valt onder het bestuursrecht, maar ook civiele en strafrechtelijke handhaving is mogelijk.

In Nederland hechten we niet alleen aan een goed milieu, maar ook aan het welzijn en de gezondheid van medewerkers, dus ook aan de veiligheid op de werkvloer. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) bevat algemene bepalingen voor werkgevers en werknemers bestaande uit rechten en plichten ten aanzien van veilig en gezond werken. Voor bedrijven die veel met gevaarlijke stoffen werken geldt het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Ook in dit kader is zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke handhaving mogelijk.

Wladimiroff beschikt over de expertise die nodig is voor het doorgronden van de zeer technische wetgeving en is optimaal toegerust om u in deze zaken effectief bij te staan.

Onze specialisten