Spring naar content

EU-sanctieregelgeving

Internationale sancties maken – in toenemende mate – integraal deel uit van het internationaal handelsverkeer. Sanctieregelgeving is doorgaans complex en ingewikkeld. Ook worden sanctieregels regelmatig aangepast of aangescherpt. Adequate bijstand is vaak een vereiste om naleving te borgen of een schending van sanctieregels gepast te adresseren Als expert op het gebied van sanctieregelgeving biedt Wladimiroff juist die bijstand.

Onze specialisten