Spring naar content

EU-sanctieregelgeving

Steeds vaker worden internationale sancties ingezet om een (politiek) oordeel te geven over een situatie in de wereld. De EU maakt hier regelmatig gebruik van. Deze EU sancties zijn in Nederland van toepassing.

De sancties bestaan grofweg uit handelssancties en sancties op (rechts)personen.

Daarnaast gelden strenge voorwaarden voor leveren van goederen die militair van aard zijn of zowel een normaal als militair gebruik kennen (dual use goods); deze exportcontrole regels zijn eveneens dwingend van toepassing in Nederland.

Overtreding van de EU sancties of de exportcontroleregels levert een strafbaar feit op onder de Wet op de economische delicten (Wed).

Het gaat om complexe wetgeving met veel technische en ruim opgezette wettelijke bepalingen.

Bij Wladimiroff werken vooraanstaande specialisten die u in die materie uitstekend kunnen helpen. Daarnaast beschikt Wladimiroff over een internationaal netwerk van uitmuntende advocaten op het gebied van sanctierecht en exportcontrole.

Onze specialisten