Spring naar content

Fiscaal procesrecht

Het Nederlandse fiscale recht is uitgebreid en complex. Het komt dan ook geregeld voor dat de Belastingdienst en de belastingplichtige van mening verschillen over de uitleg van een wettelijke bepaling of de toepassing ervan. In dat geval heeft de belastingplichtige de mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen de aan hem opgelegde aanslag. In de bezwaarfase bestaat recht op inzage in het dossier en op een hoorgesprek met de Belastingdienst. Onze ervaring leert dat het van cruciaal belang is om ook tijdens dat hoorgesprek alert en kritisch te zijn, want in deze fase al kan een aanslag worden heroverwogen.

Als in de bezwaarprocedure geen oplossing wordt gevonden, staat het de belastingplichtige vrij om in beroep te gaan. De rechter velt dan een oordeel over het geschil. Mocht dat niet leiden tot het gewenste resultaat, dan is het mogelijk om door te procederen in hoger beroep bij het Gerechtshof en – indien nog steeds nodig – in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

Wladimiroff is uitermate ervaren in het voeren van belastingprocedures in alle fases. Overigens is procederen lang niet altijd de meest geschikte weg. In die gevallen streven we ernaar met de Belastingdienst een compromis te sluiten. Een goede strategie en een onderbouwing met sterke argumenten leidt dan dikwijls tot het beoogde resultaat.

Onze specialisten