Spring naar content

Pro Bono

Pro Bono Publico

Wladimiroff is sinds de oprichting van het kantoor in 1976 betrokken bij relevante ontwikkelingen op het gebied van sanctierecht. Een deel van die ontwikkelingen is mede tot stand gekomen door procedures die door Wladimiroff zijn gevoerd.

Wanneer een betrokkene niet de middelen heeft een procedure te voeren, kan Wladimiroff met haar Pro Bono Publico ervoor kiezen de bijstand te leveren als de kwestie dusdanig relevant is voor de rechtspleging of goede rechtsbedeling. De beoordeling daarvan wordt door het Pro Bono Publico team gemaakt.

Voorbeelden zijn procedures naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het sanctierecht of het strafrecht in meer brede zin. Cassatieprocedures dragen bij uitstek bij aan de rechtsontwikkeling.

Wladimiroff heeft met haar cassatiedesk een toegewijd en zeer deskundig team om, in strafcassaties en fiscale cassaties, klachten aan de Hoge Raad voor te leggen die ertoe doen en die voor de betrokkene relevant zijn. Ook sommige internationale procedures, zoals bij het Mensenrechtenhof in Straatsburg of andere internationale (gerechtelijke) instanties, kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Als u een zaak in behandeling wilt geven aan het Pro Bono Publico team, verzoeken wij u een e-mail te sturen met een korte omschrijving van de kwestie.

Voor cassatiezaken kunt u die sturen naar cassatiedesk@wlaws.com
Voor overige procedures kunt u die sturen naar probono@wlaws.com