Spring naar content

Bijstand getuigen- en verdachtenverhoren

In elk strafrechtelijk onderzoek worden verdachten gehoord. Wanneer de verdachte een onderneming is, wordt vaak een van de bestuurders, leidinggevers, door het bedrijf aangewezen om namens het bedrijf een verklaring af te leggen. Een verhoor kan plaatsvinden aan het begin van het strafrechtelijk onderzoek, bij de aanhouding (bijvoorbeeld na een FIOD-inval) of later bij de rechter-commissaris of tijdens de zitting bij de rechter. De verklaring van de verdachte is van groot belang, omdat deze kan bijdragen aan het bewijs en dus (mede) de afloop van een zaak bepaalt. Als verdachte heeft u dan ook recht op bijstand voorafgaand aan en tijdens het verhoor. Oplettendheid is geboden, want met uw verklaring kunt u anderen maar ook uzelf belasten.

Ook getuigen hebben een belangrijke rol in een strafzaak. Hun verklaringen kunnen eveneens bijdragen aan het bewijs. De rechten en plichten van een getuige zijn afhankelijk van de fase waarin het verhoor plaatsvindt.

Cliënten van Wladimiroff kunnen putten uit een rijke bron aan kennis en ervaring. Met Wladimiroff bent u verzekerd van deskundige bijstand bij zowel getuigen- als verdachtenverhoren. We informeren u gedegen over uw rechten en plichten. En we helpen bij een goede voorbereiding op de verhoren en het maken van strategische keuzes.

Onze specialisten