Spring naar content

Economisch ordeningsrecht

Het bedrijfsleven en de burgers worden door de Nederlandse en Europese wetgever overspoeld met ordeningsregelgeving. Het betreft onderwerpen zoals levensmiddelen, geneesmiddelen, arbeidsomstandigheden, vrije en gereguleerde markten (mededingingsrecht), kansspelen en scheepvaart. Voor de handhaving van de regels zijn uiteenlopende toezichthouders en autoriteiten verantwoordelijk. Denk hierbij aan:

  • de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA),
  • de Inspectie voor de gezondheidszorg,
  • de Nederlandse Arbeidsinspectie (NA),
  • de Autoriteit Consument & Markt (ACM),
  • de Kansspelautoriteit (KSA)
  • de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
  • de FIOD
  • het Openbaar Ministerie.

Tegen overtreding van de regels kan bestuurlijk worden opgetreden door het opleggen van boetes en lasten onder dwangsom en het intrekken van vergunningen. In ernstige(re) gevallen wordt vaak gekozen voor strafrechtelijke vervolging. Gelet op de gevolgen die daarmee gepaard gaan, is een proactieve aanpak en het bieden van deskundig tegenwicht noodzakelijk.

Wladimiroff biedt die aanpak en dat tegenwicht.

Onze specialisten