Spring naar content

Uitvoeren interne onderzoeken

Steeds vaker worden mogelijke onregelmatigheden onderzocht door middel van zogenoemde interne onderzoeken. De wijze van inrichting en uitvoering van dergelijke onderzoeken luistert nauw mede vanwege (tucht)regels. Wladimiroff heeft uitgebreide ervaring op dat vlak. We voeren dergelijke onderzoeken onder meer uit in verband met vermoedens van fraude, (buitenlandse) corruptie, integriteitsvraagstukken, internationale sanctieregelgeving en exportcontrole regelgeving. Interne onderzoeken kunnen van belang zijn om mogelijke misstanden aan het licht te brengen, maar ook om strafrechtelijke vervolging te voorkomen. Of – wanneer dat niet lukt – om de juiste procespositie te bepalen.

Vanwege haar deskundigheid en discretie is Wladimiroff bij uitstek de partij om interne onderzoeken te verrichten. Wladimiroff beschikt (inhouse) over de meest geavanceerde forensic IT tools die van grote waarde zijn in dergelijke onderzoeken.

Onze specialisten