Spring naar content

Ybo Buruma

Advocaat

De toegevoegde waarde van Ybo Buruma

Ybo is een jonge, bevlogen advocaat die zaken benadert met een scherpe, analytische bril en aldus resultaat boekt voor zijn cliënten. Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden (master Straf- en strafprocesrecht; cum laude). Voordat hij in februari 2020 verbonden raakte aan Wladimiroff, was Ybo vier jaar werkzaam als student-assistent bij de afdeling Straf- en strafprocesrecht van de Universiteit Leiden en een jaar buitengriffier bij de rechtbank Den Haag (sectie kanton).

Ybo weet complexe vraagstukken eenvoudig uit te leggen. Helder geformuleerde adviezen voorziet hij van cruciale aandachtspunten, zodat de cliënt op basis daarvan goede, weloverwogen keuzes kan maken. Ybo kan complexe verweren en out of the box ideeën in toegankelijke taal toelichten, waardoor hij erin slaagt rechters en opsporingsambtenaren te overtuigen.

Ybo is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten en de European Criminal Bar Association.

 

Publicaties